Kick2College New Commits

2020

Mia Atrio • University of Miami

2020

Annie Diaz-Silveira • Columbia University

2021

Skylah Klein • University of Miami